ALGEROY LAW FIRM

Bridging The Gap

Om Oss

Advokatfirmaet Algeroy AS er et spesialisert advokatfirma som bistår norske og internasjonale klienter innen forretningsjus. Vi har en rekke små og mellomstore bedrifter i vår kundeportefølje, i tillegg til organisasjoner, privatpersoner og ambassader.

Våre kompetanseområder omfatter i hovedsak rådgivning og tvisteløsning tilknyttet arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett. Vår kundeportefølje inneholder alt fra gründere og oppstartsselskaper innen teknologi-sektoren, til større virksomheter.

Vi bistår klienter over hele landet og har kontorer i Kviteseid i Telemark, og i Oslo.

Kompetanse

Vår bistand innen selskapsrett omfatter blant annet etablering og omdannelse av selskap, samt bistand knyttet til fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser, oppkjøp (M&A), salg og transaksjonsstøtte. Vi rådgir også våre klienter i forbindelse med skatt og avgift, aksjonæravtaler, styreansvar m.m.

Vi arbeider daglig med arbeidsrettslige problemstillinger og har blant annet bistått våre klienter med gjennomføring av omstillings- og nedbemanningsprosesser, permitteringer, virksomhetsoverdragelser og avslutning av arbeidsforhold. Vi yter også rådgivning knyttet til arbeidsavtaler, arbeidstid, varsling, sykefravær, utleie/innleie av arbeidskraft m.m.

Vi bistår med utarbeidelse, kvalitetssikring og revidering av kommersielle kontrakter. Dette inkluderer avtaler som naturlig inngår i selskaps- og arbeidsretten, i tillegg til mer bransjespesifikke kontrakter som agenturavtaler, distribusjonsavtaler, intensjonsavtaler, oppdragsavtaler, og fortrolighetsavtaler. Vi har også utarbeidet en rekke brukervilkår for nett- og app-baserte løsninger. En vesentlig del av kontraktsarbeidet vi har utført for våre klienter, inkludere aktiv bistand i kontraktsforhandlinger og tvisteløsning ved kontraktsbrudd.

Afrika

Advokatfirmaet Algeroy har tette bånd til Øst-Afrika, og bistår norske og internasjonale klienter som driver, eller ønsker å drive, næringsvirksomhet eller bistand i Afrika. Det er mange utfordringer forbundet med å drive virksomhet på det afrikanske kontinentet, og gjennom vår lokale erfaring og nettverk av samarbeidspartnere, er vi i stand til å bistå våre klienter med etablering og drift av virksomhet i Øst-Afrika.

I hovedsak bistår vi våre klienter med juridiske tjenester innenfor våre ekspertiseområder. I praksis vil bistanden ofte omfatte behov som oppstår i forbindelse med implementering av lokale prosjekter, herunder forhandlinger med myndigheter og andre aktører, innhenting av godkjenninger og lisenser, Due Diligence av lokale selskaper eller organisasjoner, og problemstillinger knyttet til lokal arbeidskraft m.m. 

Petter Algerøy​

Advokat, Partner

Petter er daglig leder for selskapet.

Petter har omfattende erfaring fra kontraktsarbeid, og arbeider særlig med  kontraktsforhandlinger innen forskjellige rettsområder. Petter har også bistått en rekke klienter med tvisteløsning og har ført over 100 saker for norske domstoler.

Petter har i lengre perioder bodd i Kampala, Uganda og arbeidet med juridiske problemstillinger knyttet til kommersielle prosjekter i ulike land i Øst-Afrika. Gjennom sitt arbeid har Petter etablert et nettverk av samarbeidspartnere i Øst-Afrika og opparbeidet seg verdifull innsikt i det utfordrende forretningsmiljøet i regionen.

Petter har en mastergrad fra Universitetet i Oslo (2012), med spesialisering innen arbeidsrett.

E-post: pa@algeroy.com      Mobil: +47 969 12 692

Homayoun Hamzeloee

Advokat, Partner

Homayoun bistår klienter primært med selskapsrettslig rådgivning samt fusjoner, oppkjøp (M&A), salg og transaksjonsstøtte. Han har arbeidet med norske og internasjonale private equity-fond, og har bistått norske og internasjonale selskaper både på kjøper- og selgersiden i strategiske M&A-transaksjoner og investeringer. 

Homayoun har erfaring som prosjektleder fra en rekke transaksjoner og betydelig erfaring med gjennomføring av fusjoner og fisjoner innenfor ulike næringer. Hans viktigste fagområder er kontrakt- og selskapsrett.

Homayoun har mange års erfaring som advokat fra noen av landets største advokatfirmaer, herunder EY, Schjødt og Wiersholm.

Homayoun har en mastergrad fra Universitetet i Oslo (2014), med spesialisering innen selskaps- og kontraktsrett.

E-post: hh@algeroy.com      Mobil: +47 918 21 237