ALGEROY LAW FIRM

Bridging The Gap

Norge

Advokatfirmaet Algeroy AS bistår klienter over hele landet innen en rekke bransjer og rettsområder. Vi har lang erfaring med juridisk rådgivning og prosedyre, og bistår både privatpersoner og bedrifter på forhandlingsstadiet, og ved sakførsel for domstolene. Vi bistår primært innen følgende fagområder:

  • Arbeidsrett
  • Skatter og Avgifter
  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett

Afrika

Advokatfirmaet Algeroy har tette bånd til Øst-Afrika, og bistår norske og internasjonale klienter som driver, eller ønsker å drive næringsvirksomhet i Afrika. Det er mange utfordringer forbundet med å drive virksomhet på det afrikanske kontinentet, og gjennom vår lokale erfaring og vårt nettverk av samarbeidspartnere, er vi i stand til å bistå våre klienter med etablering og drift av virksomhet i Øst-Afrika.

Vi bistår i hovedsak med juridiske tjenester innen det forretningsjuridiske området, herunder selskapsrett, skatt og MVA, M&A, m.m. Vi bistår også våre klienter med problemstillinger som oppstår i forbindelse med implementering av lokale prosjekter, herunder forhandlinger med myndigheter og andre aktører, innhenting av godkjenninger og lisenser, forhold knyttet til lokal arbeidskraft m.m.

Petter Algerøy

Advokat, Daglig Leder

Petter er daglig leder i selskapet.

Petter har i lengre perioder bodd i Kampala, Uganda og arbeidet med juridiske problemstillinger knyttet til kommersielle prosjekter i ulike land i Øst-Afrika. Gjennom sitt arbeid har Petter etablert et nettverk av samarbeidspartnere i Øst-Afrika og opparbeidet seg verdifull innsikt i det utfordrende forretningsmiljøet i regionen.

Petter har en mastergrad fra Universitetet i Oslo, og bred erfaring som advokat innen tvisteløsning og rettergang innen ulike rettsområder.